Регистрация на МПС в КАТ. Какви документи ще са ни нужни за регистрация на нашия нов автомобил?

16.01.2024

Задълженията по закупуване на автомобил, независимо дали е употребяван или съвсем нов, не свършват с избора на модел, цвят, мощност, икономичност. След закупуване му следват няколко задължителни процедури: регистрация, застраховка, заплащане на данъци и такси.

Документи за регистрация на МПС в КАТ

Когато говорим за регистрация на автомобил, закупен в чужбина от държава - членка на ЕС трябва да се има предвид, че той се регистрира в държавата, където собственикът му пребивава за постоянно. За период на престой по-малък от 6 месеца не е нужно колата да бъде регистрирана в новата държава, а данъците, които се плащат, са свързани единствено с пътните такси, ако са предвидени такива. Ще разгледаме три случая на регистрация на автомобил у нас:

Регистрация на МПС, нов внос (първоначална регистрация)

Нужно е да се представят следните документи в КАТ:

 • договор за покупко-продажба или удостоверение за собственост и фактура за покупка на автомобила.
 • талони от държавата, от която е внесен автомобилът
 • документ за платена екотакса
 • удостоверение за заплатена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
 • заявление за регистрационен номер по адресна регистрация
 • декларация (Приложение 12) за продуктова такса (екотакса)
 • декларация за придобиване на МПС (Приложение 2)
 • фактура на Ваше име в оригинал и ксерокопие

Задължение на купувача на нерегистриран в страната автомобил да започне процедурата по регистриране в КАТ по постоянен адрес в 2-седмичен срок. Като предварително е сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и е заплатена екотаксата.

За пререгистрация от друга област/смяна на собственост, нужните документи са:

 • регистрационен талон на автомобила - част I и част II
 • нотариално заверен договор за покупко-продажба
 • платена застраховка „Гражданска отговорност“
 • валиден годишен технически преглед (ГТП)

При закупуване на автомобил, вече регистриран в страната, подаването на документите в КАТ се извършва в двуседмичен срок от покупката. Пререгистрацията може да бъде извършена само, ако са платени предварително застраховка "Гражданска отговорност", технически преглед и данък върху колата.

Необходими документи за минаване на ГТП:

 • регистрационен талон на автомобила – част I и част II
 • платена застраховка "Гражданска отговорност"
 • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС);
 • За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014 г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015 г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;

*За преминаване на ГТП е необходимо автомобилът да има платен данък!

 

Актуални цени на Еко Такса за МПС

 

Възраст на автомобила

ДВГ (кат. М1, N1)

ДВГ (кат. M2, N2)

ДВГ (кат. M3, N3)

Хибрид (кат. M1, N1)

НОВИ

125 лв.

625 лв.

938 лв.

100 лв.

До 5 год.

192 лв.

970 лв.

1455 лв.

170 лв.

От 5 – 10 год.

290 лв.

1450 лв.

2175 лв.

240 лв.

Над 10 год.

308 лв.

1550 лв.

2325 лв.

255 лв.

car-favorit language compare-large searchagent up foreward ucid back share magnifier