Централен офис за разследвания

Система за сигнализиране на нарушения

Нашата система за сигнализиране на нарушения

Спазването на законовите разпоредби, вътрешните правила, както и на принципите, залегнали в Етичния кодекс и в Етичния кодекс за поведението на бизнес партньори, е сред основните приоритети на Порше Холдинг Залцбург. Успехът на нашата компания се гради върху интегритета и съответствието, за осигуряване на които е важно своевременно да се получи информация относно евентуално неправомерно поведение на служител или на доставчик, за да могат да се предприемат съответните действия това да бъде прекратено. По тази причина сме поверили на Централната служба за разследване администрирането на независима, безпристрастна и поверителна система за сигнализиране на нередности.

Основен стълб от системата за сигнализиране на нередности е принципът на справедливост, гарантиращ възможно най-голяма защита за лицата, подаващи сигнали за нередности, на уличените лица, както и на служителите, допринасящи за разследването на докладвано неправомерно поведение.

Това включва и осигуряване на възможности за анонимно докладване и комуникация. Гарантираме, че няма да бъдат предприемани никакви стъпки за установяване на самоличността на анонимните податели на сигнали, стига да не се злоупотребява с нашата система за сигнализиране на нередности. В Порше Холдинг Залцбург не се толерират действия, имащи за цел отмъщение на подателите на сигнали и на лицата, допринасящи за разследването. Уличените лица се считат за невинни до доказване на съответното нарушение. Разследването се провежда при спазване на най-голяма конфиденциалност. Обработването на информацията се извършва съгласно справедлив, бърз и защитен процес.

Как обработваме Вашата докладна?

Висококвалифицираните и опитни колеги от службата за разследване разглеждат внимателно всеки подаден сигнал за евентуално наличие на данни, уличаващи служител на групата Volkswagen в неправомерно поведение, и систематично предприемат съответните последващи действия. Първо ще получите потвърждение за получаване. След това Службата за разследване разглежда Вашата заявка, което включва събиране на факти, особено от подателя на сигнала. Провеждане на разследване от специализираното разследващо звено започва само в случай, че при първоначалното разглеждане са налице основания за подозрение за нарушения. След това резултатите от разследването се разглеждат от службата за разследване и се правят препоръки за вземане на съответните мерки. Информация относно статуса* и резултатите от разследването ще Ви бъде предоставена без ненужно забавяне.

На службата за разследване могат също да бъдат докладвани и евентуални нарушения на Етичния кодекс на бизнес партньорите - доставчици, в това число сериозни рискове и нарушения на човешките права, на опазването на околната среда от страна на преки и непреки доставчици, както и докладни, за които се изисква предприемане на незабавни действия. Службата за разследване информира отговорните отдели, за действие по съответния начин по отношение на сигнала. По-специално това включва предприемането на необходимите действия за минимизиране или прекратяване на нарушенията и/или рисковете.

* Времето за обработване на сигнала варира в зависимост от предмета на процедурата

Може да намерите повече информация относно процедурните принципи за оплаквания на  Volkswagen Group тук: https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf

Подаване на сигнал чрез системата за сигнализиране на нередности

Системата за сигнализиране на нередности предлага различни канали за докладване на евентуални неправомерни действия на служители, позволяващи извършване на бърз преглед и реагиране от страна на нашата компания, ако това е необходимо.

С това обаче не се засяга законовото право за уведомяване на съответните органи, както е посочено по-долу.

 

Гореща линия 24/7

Можете да подадете сигнал 24 часа в денонощието, през всичките 365 дни от годината, като използвате безплатен международен номер:

+800 444 46300*. ( Важи за България)

 

В случай, че Вашият местен телефонен оператор не поддържа безплатната услуга, можете да се обадите на следния номер:

+49 5361 946300.

*В зависимост от държавата, от която се обаждате, е възможно международната безплатна гореща линия да не е достъпна, тъй като някои телефонни мрежи не поддържат услугата.

 

Онлайн канал за подаване на сигнал

За контакт на различни езици със службата за разследване можете да използвате уеб-базираната платформа за комуникация, която представлява поверителна и технически защитена система.

Дори и конкретният предпочитан от Вас език да не е наличен в канала за докладване, можете да изпратите своята заявка на всякакъв език. Можете също да се свържете със службата за разследване на всякакъв език по имейл или по пощата.


Омбудсман

Порше Холдинг Залцбург е наело външни адвокати, които да действат в качеството на омбудсмани и да консултират относно системата за сигнализиране за нередности, както и да гарантират анонимното препращане на докладните от подателите на сигнали до службата за разследване, ако това е необходимо.

Ако желаете да се свържете с омбудсмана, можете да намерите данни за контакт на: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Електронна поща

Можете да се свържете със службата за разследване на Порше Холдинг Залцбург и по имейл:

[email protected]

 

Централна служба за разследване

Пощенски адрес:

Volkswagen AG, Централна служба за разследване

п.к. 1717

Берлинер Ринг 2

38436 Волфсбург Германия

 

Лична среща:         

Моля, уговорете си среща предварително, като изпратите имейл на [email protected]                                       

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси или Ви е необходимо местно лице за контакт?

Въпроси и предложения за подобряване на системата за сигнализиране на нередности могат също да бъдат адресирани директно до службата за разследване.

 

Ако сте били интервюирани във връзка с разследване, имате възможност да дадете обратна връзка на омбудсмана като независим орган.

Освен това можете да се обърнете към местния отдел по съответствието във връзка с всякакви въпроси относно системата за сигнализиране на нередности, на имейл адрес [email protected]

car-favorit language compare-large searchagent up