Условия по гаранция

Гаранция за употребяван автомобил

1. Настоящата гаранция се предоставя в изпълнение на т. 12. от Общите условия за продажба на МПС към договора за покупко-продажба на автомобила. Тази гаранция е в сила само при условие, че съответната гаранционна претенция е предявена в срока на гаранцията пред оторизиран от производителя сервиз за съответната марката автомобили на територията на страната. Всяка промяна по автомобила, която не съответства на предписанията или изискванията на производителя на автомобила, води до отпадане на гаранцията по отношение на засегнатите от промяната агрегати или детайли. За този употребяван автомобил, в съответствие с описаните по-долу условия и за срока или пробега, посочени в настоящия сертификат, Ви предоставяме гаранция за правилното функциониране на следните агрегати и детайли:Двигател: Цилиндров блок, картер, цилиндрова глава, гарнитури на цилиндровата глава, корпус на ванкелов двигател, корпусът на масления филтър и всички вътрешни компоненти на масления кръг, маховик/зъбен венец, ламбда сонда с управляващ блок на двигателя. Ръчни и автоматични трансмисии: Корпус на скоростна кутия и всички вътрешни части, включително преобразувател на въртящия момент, управляващ модул за скоростната кутия. Диференциал: Корпус на диференциала (предно и задно предаване), включително всички вътрешни части. Задвижване: Карданен вал, полувалове и карета, електронна блокировка на диференциала (EDS) със следните части: сензори за оборотите на колелото, електронен управляващ блок, хидравличен блок и EDS-клапанен блок, ел. система за контрол на сцеплението (ASR) със следните части: сензори за оборотите на колелото, електронен блок за управление, хидравличен блок, компенсатор на налягането и помпа. Управление: Механични или хидравлични кормилни управления с всички вътрешни части, хидравлична помпа с всички вътрешни компоненти, контролен блок за сервоуправлението на волана. Спирачки: Спирачен цилиндър, усилвател на спирачното усилие, регулатор на спирачното усилие и хидропневматика, aнтиблокираща спирачна система (ABS) със следните части: електронен блок за управление, хидравличен блок и сензор за оборотите на колелото. Горивна система: Горивна помпа, помпа за впръскване на горивото, електронна система за впръскване на горивото вкл. измервател на количеството въздух, карбуратор и турбокомпресор. Електрическа система: Алтернатор с регулатор, електронно запалване и стартер, климатик със следнитечасти: компресор, кондензатор, вентилатор и изпарител, системи за контрол на безопасността за въздушните възглавници и обтегачите на предпазните колани, управляващи блокове за: централно заключване и имобилайзер. Охладителна система: Радиатор, термостат, радиаторче за парно, водна помпа, включвател на перката за охлаждане на радиатора

2. Гаранцията не покрива:

а) Уплътнения, уплътнителни маншони, семеринги, маркучи и тръбопроводи, радиални уплътнителни пръстени, запалителни и подгревни свещи, течности и помощни материали като гориво, химикали, филтри, антифриз, хидравлична течност, масла, смазки и други смазочни материали, освен ако тяхното използване не е наложително в случай на щета, подлежаща на гаранция, на някоя от частите посочени в точка 1. б) Консумативи и бързо износващи се частив) Неоригинални или неодобрени от производителя частиг) Всичко, което не е описано в точка 13. Гаранцията също така не покрива щети: а) от пътно-транспортни произшествия, т.е. събития с действаща отвън механична сила;

б) причинени от злоумишлени действия, от пожар или експлозии, взлом, неправомерни действия, грабеж или присвояване, природни стихии като буря, градушка, мълния, земетресение или наводнение;

в) по части, които производителят, независимо от гаранцията, е ремонтирал безплатно;

г) които са възникнали от участие в мероприятия със състезателен характер или от предхождащите ги тренировъчни шофирания;

д) причинени от движение с автомобила, изложен на превишени осови натоварвания или прикачни тегла, надвишаващи допустимите от производителя стойности;

е) причинени от използването на неподходящи горива и смазочни материали;

ж) причинени от промяната на първоначалната конструкция на автомобила (напр. тунинг) или вграждането на чужди аксесоари, неодобрени от производителя;

з) причинени от експлоатацията на автомобила при видимо належащ ремонт на негова част или агрегат, освен ако щетата доказуемо няма причинна връзка с частта с належащ ремонт или частта с належащ ремонт към момента на щетата е била ремонтирана от продавача и по ремонта е предоставена гаранция;

и) които са в причинна връзка с факта, че:  На автомобила не са извършвани предписаните и препоръчани от производителя обслужвания в оторизиран от производителя сервиз, съответно в сервиза на дилъра, предал автомобила.  Подлежащата на гаранция щета не е веднага обявена на дилъра, предал автомобила или след потвърждението на гаранционния ремонт от страна на дилъра, автомобилът не е доставен веднага.

й) Гаранцията отпада изцяло и безвъзвратно ако се докаже, че пробегът на автомобила е бил манипулиран.

3. Клиентът има право на безплатен ремонт на щета, подлежаща на гаранция в срока и при условията, описани тук. За обработката на гаранционна претенция:

а) При установяване на щета, подлежаща на гаранция, клиентът е длъжен, незабавно да уведоми дилъра, предал автомобила, и след консултация да предостави незабавно автомобила за ремонт. Ремонтите се извършват според техническите изисквания чрез възстановяване или смяна с нови или други части (според възможностите- Economy, аустауш, алтернативни) като необходимите за това разходи за труд, допълнителни материали и транспорт са покрити от гаранцията при спазване на т.4б) и т.5. Демонтираните части остават собственост на дилърството.

б) Клиентът има задължително самоучастие в разходите за резервни части, както следва по приложената скала и по-точно изхождайки от общия пробег на автомобила към момента на настъпване на щетата:до 50 000 км - 0% до 90 000 км - 40%до 60 000 км - 10% до 100 000 км - 50% до 70 000 км - 20% над 100 000 км - 60%до 80 000 км - 30%

Гаранцията не покрива:• Разходи за работа по проверка, измервания и настройки, които не са в пряка връзка с щета, подлежаща на гаранция;• Разходи за пътна помощ, както и такси и глоби за наказателно репатриране;• Разходи за въздушен транспорт;• щети, които са покрити от фабричната гаранция на автомобила, ако е налична такава.

4. Общият финансов размер на претенцията за безплатен ремонт по настоящата гаранция е ограничен до размера на моментната стойност на автомобила към момента на възникване на щетата, подлежаща на гаранция.

5. Гаранция за подмяна

В рамките на една седмица след предаването на автомобила, по искане на клиента (купувач) е възможна смяна с друг автомобил, наличен при продавача към момента на смяната, със същата или с по-висока продажна цена. В случай, че цената на другия автомобил е по-висока от тази на върнатия, купувачът дължи доплащане на разликата. Всички дерегистрации и регистрации на автомобилите, свързани със смяната, са за сметка на клиента. Автомобилът, който се връща от клиента, трябва да отговаря на състоянието при предаване като се отчита естественото износване съобразно пробега след предаването до връщането (пробег в повече). Смяната по настоящата точка е допустима само ако пробегът на върнатия автомобил е не повече от 1000 км. над пробега към момента на получаването (пробег в повече). За пробега в повече се дължи минимална сума от 200,00 лв., или по 0,80 лв. на изминат километър. Гарантиран пробег и сервизна история. Можете да ни се доверите. Ние гарантираме за всеки Das WeltAuto автомобил сигурен произход, реален пробег и ясна сервизна история. Детайлна техническа проверка. Всички Das WeltAuto дилърства проверяват всеки автомобил стъпка по стъпка, както техническото, така и визуалното му състояние. Ние отдаваме голямо значение на качественото възстановяване и подготовка на автомобила. Този контролиран процес гарантира най-висока сигурност, яснота и прозрачност и дава увереност на всеки потенциален клиент. Обратно изкупуване и замянаИскате да закупите от нас нов или употребяван автомобил? Предлагаме Ви услугата обратно изкупуване на Вашия досегашен автомобил, при която ще получите едно справедливо, пазарно-ориентирано и базирано на фактическото му състояние, предложение за цена за неговото изкупуване. Вашето безспорно предимство, ако изберете да замените при нас досегашния си автомобил е, че ние ще поемем всички рискове и трудности по продажбата му, необходимите му ремонти или услуги към потенциални клиенти и така ще Ви спестим много време и нерви. Гаранция за мобилност Благодарение на тази услуга Вие ще получите допълнителна сигурност и гарантирана мобилност, в случай че автомобилът Ви не е в състояние да се движи поради възникнал технически проблем. Възможностите, които Ви се предоставят, започват от репатриране при повреда, минават през предоставяне на заместващ автомобил и стигат до пренощуване в хотел, когато се налага. Услугата важи за България и цяла Европа, по всяко време на денонощието. Подробности за услугата, както и условията, можете да научите от Вашето Das WeltAuto дилърство. Право на подмяна. При покупката имате много желания, но едно от тях е особено голямо, а именно, желанието да сте направили правилния избор. Ние можем да Ви успокоим: Предоставяме Ви възможността, в срок до една седмица след получаване на автомобила, да замените Вашия Das WeltAuto автомобил с друг, на същата цена или по-висока, в случай че поради някаква причина не сте доволни от направения от Вас избор. Превозното средство трябва да е в състоянието, в което е било при предаването, като се вземе предвид естественото износване според изминатия пробег след предаването на автомобила, който от своя страна, не може да надвишава 1000 км. За този пробег следва да бъде заплатена от клиента минимална сума от 200 лв. или по 0.80 лв./километър, както и дължимите данъци и такси по прехвърляне обратно на собствеността на съответното превозно средство. Допълнителните условия за подмяната са описани в текста на гаранцията към настоящия сертификат. Финансиране и застраховане. Нашите търговски консултанти са на разположение не само за въпросите, свързани с Вашия бъдещ Das WeltAuto автомобил. Те ще Ви информират с удоволствие и за различните възможности за финансиране на употребяван автомобил и ще Ви предложат индивидуална, съобразена с Вашите нужди, финансова оферта. Също така, за да допълним пакетното си предложение, включваме и необходимите за Вашия автомобил застраховки. В сътрудничество с Порше Брокер ще намерим правилната оферта за Вас. Проста и без усложнения.Оригинални аксесоари Употребяваните автомобили често са оборудвани по различен начин. А когато купувате даден автомобил, обръщате специално внимание на външния вид и функционалността. Нашите търговски консултанти имат възможността да поръчат всички желани от Вас оригинални аксесоари. Така можете да направите последни щрихи по избрания от вас употребяван автомобил, изцяло според Вашите нужди и желания. При всяко Ваше посещение в шоурума ще бъдете професионално консултирани, разбира се и след успешната покупка на употребяван автомобил. А освен стандартните Das WeltAuto услуги Ви предлагаме и следните допълнителни услуги: Заместващ автомобил. Вие водите динамичен живот? Вашият автомобил е Вашата мобилност? Винаги когато имате нужда от заместващ автомобил, докато Вашият е в оторизиран сервиз на Volkswagen или Audi, можете да ползвате някой от нашите заместващи автомобили под наем. Вземане и връщане на автомобил За нас Вашето време и удобство са от първостепенно значение, затова Ви предлагаме и услугата „Вземане и връщане на автомобил”. Можете да изберете една от следните възможности, когато трябва да закарате автомобила си за ремонт в наш сервиз:- Наш служител ще дойде и ще вземе автомобила Ви от удобно за Вас място, а Вие ще си го вземете, след като ремонтът приключи.- Вие ще докарате Вашия автомобил в наш сервиз за ремонт, а наш служител ще Ви го върне на удобно за Вас място.- Наш служител ще вземе и ще върне автомобила Ви от и до удобно за вас място. Обратно изкупуване. Принципно правим предложения за изкупуваме всеки продаден от нас автомобил, дори и след по-дълъг период на ползване. Ще получите едно пазарно-ориентирано ценово предложение, независимо от това дали ще закупите друг автомобил от нас.

language compare-large searchagent up car-favorit