Инструкция за “бисквитките”

Защитата на Вашето лично пространство при ползването на нашия уебсайт е особено важна за нас. Затова по-долу Ви информираме подробно за събирането на лични данни и на данни, които не са лични.

Правото за използване на лични данни, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на засегнатите лица и в законово допустимия обхват, принадлежи на Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238.

На тази страница се използва софтуер за анализ на употребата. Анализът на тези данни ни дава ценна информация за потребностите на потребителите. Тази информация допринася за подобряване качеството на това, което предлагаме. По-конкретно, при всяко зареждане на сайта следният набор от данни се съхранява неограничено:

 • Анонимизирана форма на IP адреса на компютъра, който изпраща заявката
 • Дата и време на посещението на сайта
 • Име на посетената страница, съответно файл
 • Идентификация на сесията
 • URL на препращащия (URL на източника, от който сте дошли на нашия уебсайт)
 • Прехвърленото количество данни
 • Продуктова информация и информация за версията на използвания браузър
 • Операционната система на потребителя1. Какво представлява „бисквитката”?

„Бисквитката” е малък текстови файл, който съхранява интернет настройки. Почти всеки уебсайт използва тази технология. Тя се сваля от Вашия интернет браузър при първото посещение на уебсайта. При следващо посещение на този уебсайт със същото крайно устройство, „бисквитката” и съхранената в нея информация се изпраща или обратно към уебсайта, който я е създал („бисквитка” на първа страна), или към друг уебсайт, към който тя принадлежи („бисквитка” на трета страна). По този начин уебсайтът разпознава, че вече е бил посещаван от този браузър и променя в някои случаи показваното съдържание.

Някои „бисквитки” са особено полезни, тъй като могат да подобрят потребителското изживяване при следващо посещение на уебсайт, който вече многократно сте посещавали. При условие че ползвате същото крайно устройство и същия браузър, както досега, „бисквитките” помнят например Вашите предпочитания, споделят как използвате страницата и по-релевантно напасват показваните оферти към Вашите лични интереси и потребности. Повечето използвани от нас „бисквитки” автоматично се изтриват от Вашия харддиск след края на сесията на браузъра (сесийни „бисквитки”). Освен това използваме и „бисквитки”, които остават при Вас на харддиска и след сесията. Това се случва предимно с цел подобряване на потребителското изживяване при следващо посещение на уебсайта, като същият в последствие се напасва към Вашите лични потребности, като по този начин се съкращава времето за зареждане.

2. Настройки на „бисквитките” на уебсайта

2.1. „Бисквитки” без необходимост от съгласие

Безусловно необходими „бисквитки”, наричани още (“stricklynecessary”), предоставят функции, без които не можете да използвате сайта по предвидения начин. Тези „бисквитки” се използват само от нас и затова се наричат „бисквитки” на първа страна. Те се съхраняват на Вашия компютър единствено по време на актуалната сесия на браузъра. Безусловно необходими „бисквитки”: за функцията „вписване” имаме една т.нар. „Session-Cookie”. Без нея няма вписване, а също така зад вписването няма никаква функция. Освен това такива „бисквитки” предоставят, например при смяна на страницата, функционалността на смяна от http към https, като така се спазват завишените изисквания по отношение на сигурността на трансфера на данни. За използването на безусловно необходимите „бисквитки” не е необходимо съгласие.

Безусловно необходими „бисквитки” не могат да бъдат деактивирани чрез функцията на този сайт. Те обаче могат да бъдат деактивирани от използвания браузър по всяко време. За тази цел вижте упътването по-долу.

2.2. First-Party „Бисквитки”, за които е необходимо съгласие.

„Бисквитки”, които по чисто правна дефиниция не са безусловно необходими, за да може сайтът да бъде използван, но въпреки това изпълняват важни задачи. Без тези „бисквитки” не са налични функции, които позволяват удобното сърфиране в нашия уебсайт, например предварително попълнени формуляри. Направени настройки, като например избор на език, не могат да бъдат запаметени и трябва да се заявяват отново на всяка страница. Освен това, вече нямаме възможност да Ви направим предложения, индивидуално съобразени с Вас.

По-долу са изброени използваните „бисквитки” на първа страна заедно с подробно описание:

Описание на "бисквитката": Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) - wt3_sid | wt_rla | wt3_eid | wt_ngb_Q3 | wt_geid | wt_cdbeid

Задача: С помощта на услугите на Webtrekk събираме статистически данни за използването на нашия уеб сайт. Тези данни се използват за постоянно подобряване и оптимизиране на сайта и нашите оферти и по този начин ги правят по-интересни за вас. Данните предоставят параметри като броя на посетителите, поведението на кликванията и средното време за активно пребиваване на потребителите на страницата с цел по-нататъшно подобряване на уебсайта чрез тяхната оценка. По същия начин URL адресите статистически оценяват броя на потребителите, които имат достъп до нашите уебсайтове от партньорски уебсайтове, за да разберат кои от нашите маркетингови кампании са привлекли интереса ни към нашия сайт.

Срок на съхранение: Сесия или някои данни за период до 10 години (всички данни са анонимни)


Описание на "бисквитката": "Бележник"

Задача: "Бисквитката" отбелязва изборът на списък с предпочитани автомобили на потребителя.

Срок на съхранение: до приключване на сесията (всички данни са анонимни)


Описание на "бисквитката": "Съгласие с общите условия"

Задача: "Бисквитката" отбелязва изборът на потребителя относно приемането на общите условия и политиката за използване на „бисквитки“ в страницата.

Срок на съхранение: 90 дни (всички данни са анонимни)


За техническото прилагане на това възражение във Вашия браузър се задава „бисквитка” за отказване. Тя служи единствено за отчитане на Вашето възражение. Моля да обърнете внимание, че „бисквитката” за отказване по технически причини може да бъде използвана само от браузъра, от който е зададена. Ако изтриете „бисквитката” или използвате друг браузър, респ. друго крайно устройство, трябва повторно да извършите отказването.

2.3. „Бисквитки” на трети страни, за които е необходимо съгласие

На този уебсайт е интегрирано и съдържание на трети страни. Теоретично тези трети доставчици могат да задават „бисквитки”, докато Вие посещавате сайта, като по този начин например получават информация за това, че Вие сте извикали един от нашите уебсайтове. Моля посетете уебсайта на тези трети доставчици, за да получите повече информация относно използването на „бисквитки” от тяхна страна.

Използвани „бисквитки” на трети страни

Описание на „бисквитката”: Google Inc. (кодове за Adwords/ кодове за преобразуване на Гугъл/ ремаркетинг кодове на Гугъл).

Задача: За рекламните кампании на предприятието Гугъл се задават т.нар. ремаркетинг кодове и кодове за преобразуване, за да може поведението на клиентите да се свърже директно с проведените рекламни кампании и да се измери техния успех.

Срок на съхранение: 30 дни (всички данни са анонимни, респ. анонимизирани)

3. Социални plugins

Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238 използва на www.dasweltauto.bg и т.нар. социални plugins (по-нататък в настоящото бутони) на социални мрежи като Facebook. При Вашето посещение на нашия уебсайт тези бутони по подразбиране са деактивирани, т.е. те не изпращат данни към съответните социални мрежи без Ваша намеса. За да можете да използвате тези бутони, трябва преди това да ги активирате с кликване на мишката. Бутоните остават активни докато не ги деактивирате отново или не изтриете техните „бисквитки”.

След активирането се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се пренася от социалните мрежи директно към Вашия браузър и от него се включва в уебсайта. След активиране на бутон съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо от това дали Вие взаимодействате с бутона. Ако сте се вписали в някоя социална мрежа, тя може да причисли Вашето посещение на сайта към Вашия потребителски акаунт. Социалните мрежи не могат да причисляват посещението на други уебсайтове, преди Вие да сте активирали съответния бутон и там. Ако сте член на социална мрежа и не искате данните, събирани при Вашето посещение на нашия сайт данни да бъдат свързвани със съхранените Ви данни на член, трябва преди активирането на бутона да се отпишете от съответната социална мрежа. Ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи посредством техните бутони. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от страна на съответната социална мрежа, както и Вашите права в тази връзка, и възможностите за настройки за защита на Вашето лично пространство, можете да получите от инструкциите за зашита на данните на съответната социална мрежа.

Facebook

На нашия уебсайт се използват социални plugin на Facebook. За тази цел използваме „like” бутона. Тук става въпрос за функция, предлагана от американското предприятие Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Когато посещавате някой от нашите уебсайтове, който съдържа социален plugin, той не създава връзка с това предприятие. Това се случва чак след Вашето изрично съгласие, за което сте попитан при кликване на съответен бутон.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и Вашите права в тази връзка и възможностите за настройки за защита на Вашето лично пространство, можете да получите от инструкциите на Facebook за зашита на данните:

http://www.facebook.com/policy.php

Ако не искате Facebook да причислява данните, които се събират с нашия уебсайт, към Вашия Facebook акаунт, трябва да се отпишете от Facebook преди да посетите нашия уебсайт. Можете също така напълно да забраните свалянето на Facebook plugins с Add-ons за Вашия браузър, напр. с „Facebook Blocker”

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker).

4. Вашите настройки за „бисквитки”

Вашият браузър може да бъде така настроен, че „бисквитки” да се задават само с Вашето съгласие или генерално да бъдат отказани. Обръщаме Ви внимание обаче, че без „бисквитки” ползването на определени секции на уебсайта е ограничено или въобще не е възможно.

 • Internet Explorer, вж. (http://windows.microsoft.com/en-in/windows7/block-enable-or-allow-cookies) Екстри – Интернет опции – Разширени – в раздел Сигурност поставете отметка на „Към сайтове, посетени с Internet Explorer” изпращай заявки „Не проследявай” – потвърдете
 • Firefox, вж. (http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences) Меню – Настройки – Защита на данните – в раздел История – отметка на „Съгласно настройки, дефинирани от потребителя” – в раздел „Бисквитки” направете желаните настройки – потвърдете
 • Google Chrome, вж. (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en/) Меню – Настройки – Разширени настройки – в раздел „Защита на данни”, кликнете върху „Настройки на съдържание” – в раздел „Бисквитки” поставете желаните отметки – потвърдете
 • Safari, вж. (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US) Safari – Настройки – Защита на данни – в раздел „Бисквитки и данни за уебсайта” направете желаните настройки – потвърдете

Версия: 04./2018

language compare-large car-favorit searchagent up