Централен офис за разследвания

Система за сигнализиране на нарушения. Спазването на законовите разпоредби и вътрешните правила е приоритет в Порше БГ ЕООД. Mожем да избегнем евентуални вреди за компанията, служителите и бизнес партньорите ни, само ако се спазват правилата и стандартите.

Затова всяко неправомерно поведение трябва да бъде своевременно установено, обработено и незабавно отстранено.Това изисква бдителност от страна на всеки, както и готовност да се обърне внимание на възможни сериозни нарушения въз основа на конкретни доказателства.

Също така ценим такъв вид информация, получена от бизнес партньори, клиенти и други лица. Системата за сигнализиране на нарушения гарантира възможно най-голяма защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и лицата, замесени в тях.

Разследване започва само след много внимателно разглеждане на факти и конкретни доказателства за нарушение на нормативната уредба. Спазва се строга поверителност и секретност по време на процеса на разследване. Информацията се разглежда своевременно, внимателно и справедливо!

language compare-large searchagent up car-favorit